Prin utilizarea acestui Site, sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare:

Accesul şi utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând Site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţiii şi luaţi la cunoştinţă că orice alte acorduri între Dumneavoastră şi Exclusiv Catering sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Condiţiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiţi acest Site.

Proprietatea Conţinutului

Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele şi imaginile (“Conţinut”) care sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al Exclusiv Catering sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conţinut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată şi neînregistrată a Exclusiv Catering sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în Condiţiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului “Conţinutului”. De asemenea, vă informăm că Exclusiv Catering îşi va asigura şi impune în mod hotărât recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acţionarea celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanţele penale.

Utilizarea Site-ului

Exclusiv Catering acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiţii: puteţi descărca Conţinutul, însă doar pentru folosul personal şi ne-comercial şi cu condiţia de a vă conforma cu informaţiile referitoare la dreptul de autor (copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conţinut; nu aveţi permisiunea să utilizaţi imagini în scop comercial fără acordul în scris al Exclusiv Catering; Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al Exclusiv Catering; Este interzis să folosiţi Site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigător, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Exclusiv Catering va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă societății Exclusiv Catering să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel sau prin intermediul Site-ului; Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

Confidențialitate

Exclusiv Catering își rezervă dreptul de a păstra în baza de date informațiile de contact ale clienților, cu scopul de a le trimite acestora materiale informative și de prezentare a serviciilor oferite, oferte speciale etc.
Exclusiv Catering nu pune la dispoziția terților datele clientilor săi. Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin poșta electronică sau prin altă modalitate, vor fi folo site în conformitate cu Politica de Confidențialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca fiind neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

Lipsa garanțiilor

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit “ca atare” fără a se oferi nicio garanție de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră Exclusiv Catering și societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. Catering nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât Exclusiv Catering. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori asta. Exclusiv Catering nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, Exclusiv Catering își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri: Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți; Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare; Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop; Nu oferă o securitate adecvată; Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; Sunt licențioase sau calomnioase. De asemenea, Exclusiv Catering nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Exclusiv Catering.

Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

Exclusiv Catering poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteţi obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate. Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege. Compania va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Companiei să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; sunteți de acord în așa fel încât Compania, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului său. Nu veți considera Compania răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau actiune depusă de către un terț împotriva Companiei drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare. Utilizați acest site pe propria responsabilitate. Nici compania, nici directorii sau managerii, nici agenții săi sau terții implicați în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, responsabilitate strictă sau altă modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.