Declaraţie de Confidenţialitate generală

 1. Prezenta Notificare privind Confidenţialitatea (“Notificarea privind Confidenţialitatea”) stabileşte politica noastră privind prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal pe care le colectăm prin:

– site-ul nostru la www.comenzi.exclusivcatering.ro

Datele cu Caracter Personal  reprezintă informaţiile care sunt direct sau indirect legate de dvs. ca individ (“Datele cu Caracter Personal”).

 1. SC Exclusiv Catering SRL, cu sediul în B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, Cluj-Napoca , este operatorul de date (în sensul Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare “Regulamentul general privind protecţia datelor”), responsabil pentru prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal în legătură cu Site-urile (denumit în continuare “noi”, “noştri” sau “noastre”).
 2. Ce tipuri de Date cu Caracter Personal colectăm în legătură cu dvs.? Datele cu Caracter Personal pe care le colectăm și le prelucram în legătură cu dvs.:

Colectăm şi prelucrăm următoarele informaţii în legătură cu dvs.:

 • Numele;
 • Prenumele;
 • Adresa e-mail;
 • Număr de telefon;
 • Adresă;
 • Informaţii despre browser şi dispozitiv.
 1. Vă cerem să nu ne trimiteţi și să nu dezvăluiţi nicio Informaţie sensibilă pe sau prin Site-uri sau în orice alt mod către noi.

Informaţii sensibile” sunt Date cu Caracter Personal referitoare la aspecte sensibile, cum ar fi:

 • origine rasială sau etnică,
 • opinii politice,
 • religie sau alte convingeri,
 • sănătate sau stare medicală,
 • antecedente penale,
 • apartenenţa la sindicate,
 • orientarea sexuală.

 

 1. Cum colectăm Datele dvs. cu Caracter Personal:

Colectăm Datele dvs. cu Caracter Personal după cum urmează:

 • Prin intermediul Site-urilor: colectăm Datele cu Caracter Personal prin intermediul Site-ului;
 • Offline: colectăm Datele cu Caracter Personal de la dvs. offline, cum ar fi atunci când contactați serviciul nostru de vânzări pentru a solicita diferite informaţii;
 • Utilizarea modulelor cookie: colectăm Datele dvs. cu Caracter Personal atunci când navigaţi pe Site prin utilizarea modulelor cookie-urilor. Colectarea şi prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal prin intermediul modulelor cookie sunt guvernate de Politica privind modulele cookie, pe care va trebui să o citiţi cu atentie. Puteţi să acceptaţi sau să respingeţi modulele cookie (cu excepţia Modulelor Cookie Strict necesare definite în Politica privind modulele cookie), prin activarea sau dezactivarea cookie-urilor așa cum este descris aici la pct. 2.

Datele cu Caracter Personal pe care le furnizaţi prin intermediul Site-urilor sunt combinate cu Datele cu Caracter Personal şi cu alte informaţii pe care ni le furnizaţi (prin intermediul mijloacelor online sau offline), sau pe care le obţinem offline sau online.

 1. Cum folosim Datele dvs. cu Caracter Personal

Putem folosi Datele dvs. cu Caracter Personal în următoarele scopuri:

Pentru a răspunde solicitărilor dvs./interacţiunilor administrative

 • Pentru a raspunde solicitărilor, întrebărilor şi comentariilor dvs. şi pentru a le îndeplini.

Temeiul legal pentru prelucrare: interesul nostru legitim pentru a răspunde solicitărilor dvs.

 • Pentru a transmite informaţii administrative către dvs., de exemplu informaţii în legătură cu Site-urile, modificări în legătură cu termenii şi condiţiile noastre şi modificări la această Notificare privind Confidenţialitatea.

Temeiul legal pentru prelucrare: interesul nostru legitim de a vă informa în legătură cu evoluţia Site-urilor noastre, modificările termenilor şi condiţiilor noastre şi modificările la această Notificare privind Confidenţialitatea într-un termen util.

 1. Pentru cât timp păstrăm Datele dvs. cu Caracter Personal?

Intenţionăm să pastrăm Datele dvs. cu Caracter Personal exacte şi actualizate. Vom şterge Datele cu Caracter Personal pe care le deţinem despre dvs. atunci când nu mai avem nevoie de acestea.
Păstrăm Datele dvs. cu Caracter Personal pe care le utilizăm strict în scopurile descrise în această Notificare privind Confidenţialitatea pentru o perioadă de maximum 2 ani, cu excepţia cazului în care sunt aplicabile cerinţe legale care impun păstrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal pe perioade mai lungi sau mai scurte.

 1. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca Exclusiv Catering;

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terți persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor şi confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

 

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

 1. Care sunt drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal, cum puteţi să exercitaţi drepturile dvs. şi cum puteţi să ne contactaţi? Drepturile dvs. în legatură cu prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal

Aveţi dreptul:

 • de a primi o copie a Datelor cu Caracter Personal pe care le deţinem despre dvs.;
 • de a ne solicita să actualizăm sau să corectam orice Date cu Caracter Personal inexacte sau să completăm orice Date cu Caracter Personal incomplete;
 • de a solicita încetarea prelucrării Datelor dvs. cu Caracter Personal în scopuri de marketing direct.

 

Aveti de asemenea dreptul ca in anumite circumstanţe:

 • sa faceţi o opoziţie cu privire la prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal;
 • sa ne solicitaţi ştergerea Datelor dvs. cu Caracter Personal;
 • să restricţionaţi prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal; şi
 • să ne solicitaţi să vă transmitem anumite Date cu Caracter Personal pentru a le transfera sau să le transferăm noi către alt operator.

 

 1. Exercitarea drepturilor dvs.

În cazul în care doriţi sa vă exercitaţi oricare dintre drepturile de mai sus, ne puteţi contacta utilizând una dintre opţiunile de mai jos.

 

 • Ne puteti transmite un e-mail la urmatoarea adresă: marketing@exclusivcatering.ro
 • Ne puteti apela telefonic la: 0264.453141
 • Ne puteţi scrie la urmatoarea adresa poştală:B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, Cluj-Napoca, Cluj, cod 400406

Vă rugăm specificaţi în mod clar ce tipuri de informaţii doriţi să vi le furnizăm, să le analizăm să le modificăm, să nu le mai prelucrăm sau să le ştergem.

De asemenea, ne puteţi contacta pentru orice întrebare sau cerinţă în legătură cu prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal, utilizând variantele de contact de mai sus.

 

 1. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecţia Datelor cu Caracter Personal

Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, dacă sunteţi de părere ca oricare dintre Datele dvs. cu Caracter Personal sunt prelucrate într-o modalitate care constituie o încălcare a Regulamentului general privind protecţia datelor (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016.

 

Reamintim faptul că în orice moment puteţi contacta responsabilul Exclusiv Catering cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre modalităţile reamintite mai sus la pct. 7b.

– prin e-mail la adresa: dop@exclusivcatering.ro sau

– prin poștă sau curier la adresa: B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, Cluj-Napoca, Cluj, cod 400406

 – cu mentiunea în atenția Responsabilului Exclusiv Catering cu protecția datelor.